Dnes je sobota 13. 4. 2024 svátek má Aleš

III. oddělení

2023/2024

Únor

 

I přesto, že jsme měli jarní prázdniny, nám únor nabídl mnoho výzev. V rámci polytechnického vzdělávání si chlapci vyzkoušeli práci se zpracováním dřeva pomocí pilky, vrtačky či smirkového papíru. Dívky měly možnost uháčkovat jednoduché náramky, vyšívat obrázky a vyzkoušely si šití na stroji. Nechyběla výroba srdíček a kytiček na oslavu sv. Valentýna. Započaly také přípravy na karneval. Nechyběly ani pohybové hry a rekreační sporty.

 

Leden

 

První měsíc roku jsme si vyzkoušeli např. elektro stavebnici, kde se děti snažily propojovat obvody, šití jednoduchých taštiček a háčkování náramků. Zahráli jsme si nové, ale i osvědčené společenské hry a karty. Téměř každodenní činností byly konstruktivní stavby z kostek a domina. Hojně jsme využívali tělocvičnu a v případě hezkého počasí i sportoviště.

 

 

Prosinec

 

S příchodem adventního času si děti maximálně užily sněhových radovánek. Za poslechu a zpívání koled jsme započali vánoční dílničky, ve kterých vznikaly krásné dekorace. Děti měly možnost zdobit perníčky, které následně s chutí snědly. Sněhová nadílka nás inspirovala pro tvorbu sněhuláků z různých materiálů. Zapouštěli jsme barvy a následně ze vzniklých obrazců vyráběli přáníčka. Povídali jsme si o Vánocích v Čechách, tradicích a zvycích, které v krajích držíme.

 

Listopad

 

V listopadu jsme se věnovali uvedení interaktivních i aktivizačních her zaměřených na socializaci, vhodné vyjadřování o sobě, o svých blízkých a komunikaci mezi sebou. Připravovali jsme si vánoční program na prosincové akce. Připomněli jsme si legendu sv. Martina a význam 17. listopadu. Zdobili jsme prostory školní družiny a započali práce na vánoční dekorace. Ke konci měsíce nám sněhová nadílka umožnila dopřát si i zimních radovánek. 

 

Říjen

Doslova babí léto jsme zažívali i v říjnu a mohli hrát pohybové hry a rekreační sporty především venku, vyšli jsme i do přírody na sběr přírodnin. Hráli jsme loutkové divadlo a zařadili známé i nové skupinové hry pro posílení vztahů v kolektivu. V podzimních dílnách jsme zpracovávali přírodniny a vytvořili si podzimní dekorace.

Září

Vzhledem k dokončující rekonstrukci pavilonu jsme nový školní rok zahájili v náhradních prostorách. Letní počasí nám umožnilo strávit zářijové odpoledne na zahrádce a využít relaxaci na dekách, sdílet zážitky z prázdnin,  věnovat se stavbám na pískovišti a rekreační sportům na sportovišti. Oddělení dostalo nový kabát a jakmile nám bylo umožněno navštívit prostory, neměly hry konce. Nechyběly například divadelní představení, stavby z domina a 3D puzzle, Cestování po hradech a zámcích.

Vytvořili jsme si přípravu na první společné akce a podzimní dílničky.

 

 

2022/2023

Červen

Závěr školního roku jsme trávili převážně venku a děti tak měly možnost se věnovat svobodné hře. Aplikovaly mezi sebou hry, které se během roku naučily. Vyzkoušeli jsem si také malování na kameny a včeličkám vyrobili úl. Školní rok jsme zakončili pečením pizzy a slavnostním piknikem. 

Intenzivně jsme věnovali péči Bobince, která naši pozornost oplácela svou přítulností. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám do družiny pro králíčka darovali novou klec.

Květen

Květnové počasí nám přálo a my jsme mohli více času trávit venku. Uskutečnili jsme vytoužené pikniky v trávě, zahájili velmi oblíbenou dětskou hru na písku, kde děti naplno využily svou fantazii budováním různých staveb a hloubením tunelů. 

Nezapomněli jsme ani na maminky. S dětmi jsme společně vyráběli k jejich svátku kytičky z barevného papíru. Vyzkoušeli jsme si výrobu samotvrdnoucí hmoty a následnou modelovací aktivitu. Děti také započaly práci s kartonem a zrealizovaly svůj nápad zhmotněním do zajímavých výrobků. Prožitý úspěch a výsledek byl přidanou hodnotou této činnosti.

Duben

Chceme-li si hrát, potřebujeme k tomu pár věcí znát. Začátek měsíce jsme věnovali Velikonocům a s dětmi nacvičili krátké vystoupení, které nás provázelo jednotlivými etapami, tradicemi a pranostikami tohoto jarního svátku. Vyráběli jsme velikonoční dekorace. Vyzkoušeli jsme si, jak naklíčit hrášek, který jsme měli možnost každý den pozorovat. I v aprílovém počasí se nám podařilo zažívat aktivity venku. Zaměřili jsme se na týmovou hru a smysl hry fair play.

Březen

V březnu jsme se zaměřili na jaro. Naše prostory jsme vyzdobili jarními prvky, malovali a skládali jarní květiny, vyzkoušeli jsme si sádrové skořápky a častěji využívali jarního sluníčka na dětském hřišti a sportovišti. Věnovali jsme pozornost pohádkovým knížkám a připravovali se na celodružinovou akci Z pohádky do pohádky výrobou loutek, malováním pohádkových postav a nacvičením pohádky.

Únor

Po jarních prázdninách jsme se zaměřili na deskové hry, dodržování pravidel, správný průběh a jejich dokončení. Skupinovou práci jsme přenesli i do staveb a maximálně využívali dostupné stavebnice a další komponenty, vznikaly skvostné stavby, které získávaly v průběhu odpoledne děj. Dětem o správném přístupu ke zvířatům, a hlavně zakrslým králíčkům, přišla povídat Lea, starší žákyně naší školy.   

Stali jsme se diváky improvizace hraní několika pohádek prostřednictvím loutek. V rámci srdíčkového týdne jsme malovali, vyráběli přáníčka a drobné dárky. Ke konci měsíce jsme se začali chystat na karneval výrobou škrabošek.

Leden

Nový rok jsme zahájili skupinovou prací a výtvarně jsme ztvárnili zimní sporty do jednoho obrazu, pustili se do výroby krmítek pro ptáčky a tvořili v dřevíčkové dílně. Při čtení pohádek a příběhů jsme relaxovali na koberci. V lednu jsme si na chvilku užili i koulování, bobování a stavění sněhuláků. V tělocvičně a na sportovišti jsme pokračovali ve skupinových hrách a rekreačních sportech. Uvedli jsme do provozu nové hry a pořídili do oddělení dalšího kamaráda.

Prosinec

Prosincové dny se v družině nesly v duchu příprav na vánoční jarmark a další vánočně laděné akce. S dětmi jsme například vyráběli drobné dárky, přáníčka nebo ozdoby na stromeček. Ladovská zima nám na čas dovolila užívat si sněhové radovánky. Vytvářeli jsme si předvánoční atmosféru poslechem a zpěvem koled a pohádkových písní, vyprávěním o různých zvycích a tradicích u nás i ve světě.

 

 

Listopad

V listopadu jsme si vyzkoušeli techniku malování bublinkovou folií a následným domalováním vojáka na bílém koni jsme si s dětmi vyprávěli o sv. Martinovi a tradicích, které jsou s legendou spojené. Ponořili jsme se do improvizace pohádek zprostředkované loutkovým divadlem, zmínili význam 17. listopadu a závěrem měsíce jsme se začali připravovat na adventní čas výzdobou oddělení a společných prostor, výrobou zimní dekorace a přípravou kulturního programu do prosincových akcí.


Říjen

V průběhu měsíce října jsme zařadili podzimní dílny, ve kterých děti zpracovávaly přírodniny podle vlastní fantazie. Vyzkoušely si improvizaci pohádkových příběhů zprostředkovanou loutkovým divadlem. Za pěkného počasí jsme střídavě využívali sportoviště a dětské hřiště, pořádali závody na koloběžkách i konali fotbalové zápasy. S podzimní poznávací hrou jsme navštívili místní remízek. Děti byly účastníky canisterapie a poznávaly, jak pes svou přítomností dokáže pozitivně působit na člověka.

Září

Nový školní rok jsme zahájili stmelováním nově vytvořeného kolektivu, poznáváním nových kamarádů, nastavováním pravidel slušného i bezpečného chování v družině i dalších prostorech, které pro naši činnost využíváme. Seznamovali jsme se s činnostmi, které nás v družině čekají, představovali si správné užívání různých pomůcek a společenských her. Denně jsme využívali tělocvičnu, sportoviště nebo zahrádku s herními prvky. Tvořili jsme z přírodnin a pracovali s vodovými barvami a tuší. Vstoupili jsme do celoroční hry “Po stopách historie Kostomlat”.

2021/2022

Červen

Poslední měsíc školního roku patřil ukončení celoročních aktivit a započatých prací. Děti si vyráběly z dřevěné kulatiny podtácky, které následně pomalovaly pomocí šablon. V rámci zakončení celoročního pravidelného čtení jsme vyráběli Lichožrouty. Některé děti si netroufly na výrobu, a tak ztvárnily Lichožrouty výtvarně. Zúčastnili jsme se výstavy na Celostátním semináři ŠD, kde jsme měli možnost naše výrobky prezentovat. Červen byl hodně o sdílení zážitků z výletů a celkovém zhodnocení školního roku v družině. 

Květen

S příchodem květnových dnů začalo velmi krásné, skoro až letní počasí a my strávili většinu odpoledního času venku na dětském nebo sportovním hřišti. Mohli jsme tak mimo jiných sportovních aktivit uskutečnit velmi oblíbené pikniky v trávě nebo postavit velké stavby na pískovišti.

Děti pro maminky k jejich svátku vytvářely přívěsky ve tvaru srdíčka, které vložily do vlastnoručně vyrobené krabičky. V květnu jsme se také zaměřili na bezpečné chování v silničním provozu a prohlubovali znalost dopravních značek.

Duben

Měsíc duben byl pro nás velmi inspirativní. Vyzkoušeli jsme si výrobu ručního papíru, velikonoční keramiku, vyrobili dárečky pro budoucí prvňáčky a velkou část odpoledních dní jsme věnovali přípravám na Velikonoční jarmark pořádaný naší školou. Vzájemně jsme sdíleli velikonoční zvyky a tradice. Hezké počasí jsme využili k aktivitám na sportovišti a veřejném dětském hřišti.

Březen

Měsíc březen jsme věnovali knížkám a pohádkám. Navštívili jsme Obecní knihovnu a pro maminky i babičky vyráběli papírové květiny. Jarní tematiku jsme malovali na hliněné květináče, do kterých jsme si zasadili sukulentní pokojovou rostlinu. Vzájemně jsme sdíleli zážitky z jarních prázdnin a následně využívali krásného jarního počasí trávením odpoledního času rekreačními sporty na sportovišti. 


Únor

V únoru jsme se s dětmi zaměřili na období masopustu, vyráběli kašírované masky, škrabošky a uspořádali si zábavné odpoledne v maskách. V průběhu měsíce jsme hráli kolektivní pohybové hry a trénovali divadelní improvizaci. Připomněli jsme si komunikační pravidla při rozhovoru a věnovali pozornost správnému vyjadřování.

Leden

Leden byl v naší družině měsícem zimních sportů. Výrobou krasobruslařek a hokejistů, lyžařů a snowboardistů jsme společně s ostatními odděleními vytvořili 3D obraz v hale naší školy. Výtvarně jsme ztvárnili lední medvědy, někdo vytvořil bílou lišku, kočku nebo psa. Odpolední čas jsme věnovali novým společenským hrám a pomůckám, při kterých jsme se zaměřili na týmovou spolupráci a hru fair play.

Pro sýkorky, stehlíky, pěnkavy jsme vyrobili krmítka, které si děti pro pozorování umístily ve venkovních prostorách školy. Vzájemně jsme sdíleli nespočet zajímavostí a informací o přírodě v zimě.

Prosinec

Prosincové adventní dny v družině se nesly v duchu příprav na Vánoce. S dětmi jsme vyráběli drobné dárky, přáníčka, ozdoby na stromeček a prostory jsme si připravovali k posledním akcím tohoto roku. Převážně jsme se zaměřili na kooperativní hry.

Vytvářeli jsme si předvánoční atmosféru poslechem a zpěvem koled a pohádkových písní, vyprávěním o různých zvycích a tradicích u nás i ve světě.

Listopad

Začátkem měsíce jsme uspořádali výlet vlakem do Nymburka. Navštívili jsme zákulisí českých drah. Naše expedice byla úspěšná, děti se vracely plné nevšedních a zajímavých zážitků.

Halloweenský svátek jsme si připomněli papírovým kouzlením, ze kterého nám vznikaly různé kreatury, které děti doplnily sestavením kostlivce a vtipnými obličejíky z různých druhů dýní.

Připomněli jsme si legendu o sv. Martinovi a vyráběli meče z kartonu. Netradiční technikou si děti vyzkoušely malovat zimu i sv .Martina, kterého dozdobily pláštěm z látky. Ponořili jsme se do improvizace pohádek zprostředkované loutkovým divadlem, zmínili význam 17. listopadu a závěrem měsíce začali připravovat na adventní čas výzdobou oddělení.

Říjen

Říjen byl velmi štědrý na sběr různých přírodnin, které jsme následně použili pro tvorbu podzimní dekorace. Za velmi pěkného počasí jsme využívali dětské hřiště a vycházeli do kostomlatských ulic, kde jsme sledovali, jak se za podzimních dnů mění naše okolí. Během měsíce jsme se zaměřili na aktivizační hry pro rozvoj prosociálního chování.

Září

Nový školní rok jsme zahájili stmelováním vytvořeného kolektivu, poznáváním nových kamarádů, nastavováním pravidel slušného i bezpečného chování v družině a dalších prostorech, které pro naši činnost využíváme. Připomněli jsme si povinnosti týkající se správného užívání hraček, různých pomůcek a společenských her. Babí léto se naplnilo, a tak jsme mohli denně realizovat aktivity venku, převážně na sportovním hřišti. Připomněli jsme si význam a historii státního svátku Dne české státnosti.

Vstoupili jsme do celoroční hry “Cestování po České zemi”, ve které budeme navštěvovat a hledat zajímavosti našich krajů. 

Z přírodnin jsme tvořili letní vzpomínku na prázdniny, sdíleli zážitky a postupně plánovali aktivity do dalšího měsíce.

 

 

 

2020/2021

Červen

Poslední měsíc tohoto školního roku se v naší družince nesl v duchu oslav Dne dětí, pohybových a společenských her, pohádek, příběhů a sdílení zážitků. Většinu odpoledních aktivit jsme realizovali venku. Zaměřili jsme se na schopnosti a dovednosti dětí, spolupráci mezi nimi, rozvíjeli tvořivost a fantazii. Dokončovali započaté práce a společně jsme hodnotili uplynulý školní rok. Loučili jsme se s páťáky, které budeme zvát do družiny už jen na návštěvu.

Pohádka O perníkové chaloupce

Děti ze čtvrté a páté třídy si připravily na rozloučenou pro své mladší kamarády pohádku

 „O perníkové chaloupce“ prezentovanou loutkami. Vlastní zpracovaný scénář, kulisy, improvizaci i produkci ocenilo obecenstvo jednoznačně na výbornou. Děkujeme!

Všem přejeme krásné léto a spousty úžasných prázdninových zážitků.

ICT v družinových aktivitách

V rámci družinových aktivit jsme závěrem školního roku shrnuli vše, co jsme se naučili. Nechyběly logické a únikové hry, jejich tvorba i řešení. Děti se velmi rády vracely k logickým hrám, které již měly vyzkoušené. Na výzvu dokázaly velmi dobře zpracovat pozvánku na zadané téma. Tablety jsme využili k pořizování fotografií, videozáznamů a následně upravovali na notebooku.

Květen

Začátkem května jsme se s dětmi připravovali na krásný svátek, který slaví všechny maminky. Děti vyráběly právě pro ně přáníčka a dárečky. 

V květnu jsme se zaměřili na skupinovou práci a vytvářeli jarní louku ve formě skládaných kytiček. Děti ji také malovaly na velkou papírovou plachtu. V dalším týdnu jsme přešli na malování kamínků a společně hledali, co který může představovat. 

Prožili jsme pár hezkých dní na dětském hřišti a užívali si sluníčka. Dívky se učily plést věnečky ze sedmikrásek a pampelišek a chlapci využili své stavitelské schopnosti na pískovišti. Děti společně vyzkoušely kroket a soft tenis. Doslova mezi kapkami deště jsme zvládali si zahrát míčové hry na sportovišti. Za deštivého počasí pak vyzýváme kamarády k nejoblíbenějším společenským hrám.

Závěrem měsíce jsme si připomněli Světový den včel, povídali si o včelařství a vyráběli úl se včelkami. 

 

ICT v družinových aktivitách

V květnu jsme se zaměřili na únikové hry, kterými podporujeme učení a procvičování vlastivědy a přírodovědy. Začali jsme jednoduchými verzemi a ke konci měsíce se nám podařilo přejít na ty složitější. 

Duben

V dubnu s návratem do škol, a tedy i do družiny na děti čekala nová aktivita, která byla v době uzavření instalována na chodbu. S nadšením je denně v provozu.Hned první dny jsme se pustili do výzdoby a malovali jaro různými výtvarnými technikami.Připomněli jsme si Den země a zkoumali, jak se kolem nás v průběhu jara příroda pomalu proměňuje. Připomněli a zahráli jsme si oblíbené skupinové hry na sportovním hřišti.Na čarodějnický den jsme si užívali netradiční den v kostýmech. Míchali jsme lektvary, luštili zaklínadla, soutěžili a vyráběli čarodějnice.

ICT v družinových aktivitách

I v dubnu jsme pokračovali v online setkáních.

Seznámili jsme se se základy používání programu PowerPoint, využívali jednotlivé nástroje a snažili se o vytváření působivé a poutavé prezentace. Zkoušeli jsme upravovat snímky a vysvětlovali si různé možnosti využití programu.

S rotační výukou jsme se v půlce měsíce z online setkání sešli opět ve škole. Po návratu do škol jsme s dalšími dětmi navázali na započaté práce z února, cestovali a vyhledávali trasy v mapách, prohlubovali tvorbu logických her.

Březen

V březnu byly všechny děti na distanční výuce, a tak jsme přenesli naše aktivity do elektronické komunikace a on-line formy. I za těchto podmínek se nám podařilo zahrát si, soutěžit, tvořit, vyprávět si a sdílet zážitky. Vyráběli jsme jarní a velikonoční dekorace, kterými si děti mohly dozdobit truhlíky, květináče a velikonočně připravený stůl.

ICT v družinových aktivitách

Opět jsme se ocitli v době, kdy se uzavřely školy. Po delší době bylo setkání v online prostoru, a tak jsme se znovu sešli společně s dětmi, které se účastnily podzimních lekcí. Děti se v této činnosti hodně posunuly. V březnu jsme se zaměřili na logické hry, jejich vyhledávání, výběr, zpracování i vlastní tvorbu podle předlohy. Zmínili jsme si problém kyberšikany a pravidla bezpečného chování na internetu.   

Únor

V první polovině února se nám podařilo maximálně využít příznivých sněhových podmínek a děti tak měly možnost se na školní zahradě dostatečně vydovádět. Během měsíce jsme si vyzkoušeli různé techniky a způsoby zpracování zbytků textilií. Využili jsme i dalšího odpadového materiálu na výrobu čelenek, záložek a stojánků na tužky. Rozvíjeli jsme komunikaci a spolupráci s pomocí některých společenských her. 

I v družině jsme vyslyšeli výzvu školního parlamentu a připojili se k výrobě valentýnek, pro kamarády a rodiče. Celý týden jsme věnovali odpolední čas společnému tvoření srdíček a vytvořili nespočet různých valentýnek. Srdíčkový týden byl zakončen umístěním některých přáníček na nástěnku v hale školy. 

Karnevalové odpoledne bylo tentokrát netradičně v naší třídě. I tak se nám podařilo vytvořit  zábavné odpoledne se soutěžemi a disciplínami v karnevalových maskách.

 

ICT v družinových aktivitách 

V únoru jsme se zaměřili na práci v internetové mapové aplikaci. Zmapovali jsme několik míst, které jsou dětem známé. Poté se děti učily cestovat na mapě, vyhledávat trasy vzdálených i neznámých míst.

Leden

V lednu i u nás v Polabí napadl sníh a přišly na řadu sněhové radovánky. Společně jsme si užili koulovačku, stavěli sněhuláky, psali vzkazy do sněhu. Navázali jsme na dopolední činnost a pokračovali ve stavbě opevnění ze sněhu. Vycházeli jsme do přírody a ulic v okolí Kostomlat. Při procházkách jsme zkoumali různé stopy ve sněhu a pokoušeli se správně určit, komu stopa patří. 

Děti si vyzkoušely malovat zimu, mráz a led různými výtvarnými technikami za použití netradičních pomůcek. Využili jsme odpadový materiál pro výrobu zvučné roury. Naučili jsme se nové skupinové hry a sdíleli spousty krásných zážitků z vánočních prázdnin.

 

ICT v družinových aktivitách

V lednu jsme pokračovali v programu malování. Vysvětlovali si jednotlivé funkce a nástroje, které tento program nabízí. Program jsme využívali pro editaci existujících obrázků nebo pro vlastní tvorbu ručního kreslení. Vyzkoušení jednotlivých kroků vedlo děti k vzájemnému sdílení.

Slavíme den Tří králů

Po vánočních prázdninách jsme si začali povídat o svátku Tří králů a zjišťovali, co znamenají písmena K + M + B. Vytvořili jsme společně deskovou hru k tomuto tématu. Děti si vyrobily koruny králů a sestavovaly pomocí obrázků tříkrálovou koledu. Šestý den v novém roce jsme věnovali aktivitám, v nichž si děti hrály na mudrce, kteří nesou dary Ježíškovi a při tom plní spoustu zábavných úkolů.

Prosinec

Adventní čas v družině jsme zahájili „Čertí školou“, ve které malí čertíci plnili jednotlivé úkoly. Ztvárnění papírových čertíků se na chvíli promítlo na naší nástěnce. Vyzkoušeli jsme si i zpracování zbytků látek a k čertíkům jsme připojili andílky. Letos k nám do družiny Mikuláš nemohl přijít, ale nezapomněl na děti a zanechal jim vzkaz, tentokrát v mikulášské botě.

Prosinec byl o výrobě malých dárečků a vánočních dekorací. Děti byly velmi pilné. Z výrobků si tak vytvořily malou výstavku v hale základní školy. Na Vánoce jistě potěší někoho obdarovaného nebo vánočně dozdobí nejeden pokojíček.

Závěrem předvánočního času v družině čekal na děti vánoční stromeček. Některé děti vyslechly výzvu pro tvorbu originálního sněhuláka, a tím pomohly dotvořit kulisu na nástěnce před vánoční besídkou. Vyráběli jsme pro své nejbližší vánoční přáníčka, betlémy a posílali vzkaz Ježíškovi. Letos nebyla možnost upéct si perníčky na besídku a tak jsme si vynahradili tuto činnost výrobou modelíny a modelovali různé druhy vánočních pokrmů. A jak jinak, odcházíme i s vánočním receptem modelíny domů.

Vánoční besídku jsme zahájili plněním aktivit z našeho družinového adventního domečku. Skládali jsme básničky, malovali Vánoce, povídali si o jejich historii a tradicích, které u nás máme. Pouštěli jsme lodičky z ořechových skořápek a sledovali, kam poplují. Děti byly nadšené, když lodičky ukázaly, že nikdo nezůstane sám a i v dalším roce naše cesty společně poplují v přátelství a toleranci. Za znění zvonečku a vánočních koled, si děti rozbalovaly družinovou nadílku. Několik kolektivních i individuálních her s chutí uvedly ihned do provozu. Spontánně se rozdělily na poradce a hráče a zbylé odpoledne se postupně v hrách vystřídaly. 

 

ICT v družinových aktivitách

V prosinci jsme se zaměřili na práci s obrázky, fotografiemi a pracovali v programu malování. Děti zkoušely vytvářet přáníčka k Vánocům a různá PF.

Listopad

Po dlouhé pauze bylo u nás v družince napilno. První dny byly plné příběhů, sdílení zážitků a situací z prožitých dnů doma. Společně se svými kamarády jsme se vrátili k oblíbeným společenským i skupinovým hrám. Uskutečnili jsme podzimní vycházky do okolních ulic Kostomlat a užívali si zřejmě poslední slunečné listopadové dny. K podzimním aktivitám jsme se vrátili už jen okrajově, lisováním listů a následnými otisky na papírovou plochu. Třídu jsme si začali přetvářet do zimního kabátu a pustili se do adventní výzdoby.

 

Využití ICT techniky v družinových aktivitách

V době uzavření škol byla vytvořena skupina dětí od třetí do páté třídy, která se již v září účastnila ve školní družině lekcí se zapojením ICT. Některé lekce nebyly snadné, ale za podpory rodičů, je i ti nejmladší děti zvládly. Na online  aktivitách jsme se scházeli dvakrát týdně a je potěšující, že problémy, které na začátku byly velkou překážkou, na konci měsíce zvládly všechny zůčastněné děti.

Říjen

Tento měsíc jsme se zaměřili na sběr přírodnin. Naši tvůrčí činnost jsme zahájili výrobou vlněného ježka. Do tvoření se překvapivě jako první pustili chlapci a nezůstali pouze u jednoho, ale dokonce vyráběli i celé ježčí rodinky. K další realizaci dekorací z přírodnin jsme se bohužel nedostali z důvodů uzavření škol.

Každý den jsme využívali dětské hřiště, sportoviště a v případě špatného počasí tělocvičnu.

 

Využití ICT techniky v družinových aktivitách

Tato nová aktivita byla během řízené činnosti v družině zatím nabídnuta dětem od 3. třídy. Každé pondělí a středu se vybraná skupinka deseti dětí zaměřuje na aktivní činnost s notebooky a tablety. Děti se podle docházky pravidelně střídají. Byť jsou děti hodně natěšené na práci s počítačem, cílem využití ICT v družině je prozatím vysvětlování jednotlivých ikon, klávesových zkratek, základních pojmů a úloh, v neposlední řadě správné používání googlu účtu a celková podpora v přípravě na distanční výuku. Během lekcí se zaměřujeme a opakujeme přihlašování do osobní schránky, krok po kroku jednotlivých operací a základní orientace při používání školních emailů. Cílem aktivit je podporovat práci s textovými editory i fotografiemi, PowerPointovými prezentacemi, tabulkovými procesory, dalšími dostupnými aplikacemi a rozvíjet informatické myšlení.

 

Září

Září se neslo v duchu společného nastavování pravidel slušného a hlavně bezpečného chování v družině i v dalších prostorech, které pro hru využíváme. Připomněli jsme si naše povinnosti týkající se správného užívání hraček, různých pomůcek a společenských her, zahájili pravidelné besedy a poznali nové kamarády. Hráli jsme kolektivní, skupinové hry a čelili různým rozdílům, které se v kolektivu vyskytly. Odstartovali jsme skupinovou spolupráci a další aktivity pro zdravý rozvoj dětí.

 

Den české státnosti

V pondělí 28. října slaví všichni občané České republiky státní svátek, Den české státnosti. I my jsme se během září připojili a zjišťovali spousty informací o tomto státním svátku i o přemyslovském knížeti sv. Václavovi. Vyrobily jsme si svatováclavskou korunu a symbolicky si připomněli den jeho úmrtí, naše zvyky a symboly.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Digitalizace
Digitalizace
Doučování
Vítáni