Dnes je sobota 25. 5. 2024 svátek má Viola

Historie

Základní škola Kostomlaty nad Labem je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a od 1.1.2003 je ze zákona samostatným právním subjektem.

Škola má tyto součásti: základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu.

Budova naší školy byla otevřena roku 1983 v klidné části obce. Jedná se o základní školu s devíti postupnými ročníky, první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník), vždy po jedné třídě. Celková kapacita školy je 350 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 19.

Škola zajišťuje výuku nejen pro místní děti, ale i pro okolní obce (Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš, Vápensko, Stratov). Autobusová zastávka i železniční stanice jsou umístěny nedaleko areálu školy. Pro dopravní obsluhu je přístup bezproblémový. Vzhledem k tomu, že část žáků dojíždí, je dopravě podřízen začátek i konec vyučování. Fotografie školy naleznete zde. Celý areál školy je rozčleněn do pěti pavilonů.

Pavilon A

Celé první patro slouží I. stupni. V přízemí jsou umístěny učebny zeměpisu a dějepisu, učebna výpočetní techniky, učebna I. stupně, centrální sborovna, archív a  rozhlasové školní studio.

Pavilon B

Pavilon tvoří kmenové třídy II. stupně (učebny anglického jazyka, matematiky a českého jazyka). Najdeme zde i školní kuchyňku pro výuku vaření a školní knihovnu. Sídlí tu pobočka ZUŠ Lysá nad Labem se svým hudebním oddělením. V prvním patře se nachází učebna pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu a projektová učebna hudební výchovy, která je mimo jiné využívána pro koncerty ZUŠ, kulturní vystoupení pro žáky a pohybové aktivity v hodinách hudební výchovy.

Pavilon C

Součástí pavilonu je učebna-ateliér výtvarné výchovy a sportovní hala BIOS, která je vybavena sportovním náčiním a slouží nejen pro potřeby žáků, ale i obce. Konají se zde rozsáhlejší kulturní vystoupení pro žáky a vystoupení žáků pro rodiče. Žáci se mohou po vyučování věnovat aktivitám ve školní družině, která je v prvním patře a je rozdělena do tří oddělení. Pro žáky vyšších ročníků je připraven školní klub, kde mohou trávit čas před začátkem ranního i odpoledního vyučování. Volný čas tráví žáci také v různých kroužcích.

Pavilon D

Do této části školy spadá prostorná vstupní hala, která je příležitostně využívána k akcím pro žáky (např. diskotéky, rozloučení se žáky 9. ročníku, atd.). O její výzdobu je postaráno  průběžnou instalací výtvarných prací žáků. Další část pavilonu vyplňují šatny. Každý žák má k dispozici svou uzamykatelnou skříňku.

Pavilon E

V této části školy se nachází hospodářské oddělení, tj. školní kuchyně a jídelna, dále dílna, nářaďovna a do roku 2013 to byla centrální plynová kotelna. Počínaje rokem 2013 má každé patro svůj vlastní plynový kotel. Kuchyně zajišťuje stravování nejen pro školní děti, ale i pro mateřskou školu a cizí strávníky.

Celý areál školy je oplocen, okolí zatravněno a doplněno zelení. V západní proluce mezi pavilony B a C je v roce 2006 nově vybudované dětské zábavní hřiště, které slouží dětem I. stupně a především dětem ze školní družiny. Žáci mohou využívat v jižní části moderní školní hřiště, které bylo otevřeno v září roku 2019.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Digitalizace
Digitalizace
Doučování
Vítáni