Dnes je sobota 25. 5. 2024 svátek má Viola

Projekty

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

1) Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

V letech 2022–2024 mají základní školy, střední školy a konzervatoře možnost čerpat finanční prostředky v rámci komponenty 3.1 NPO k dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) .
V roce 2023 měly mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře možnost jsme čerpali finanční prostředky také k dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).

2) Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt. Na doučování je poskytována finanční podpora EU.

3) Šablony III - Učíme se spolu II je spolufinancován Evropskou unií - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit žáků

4) Ovoce do škol

Projekt je nově vypsaný jen pro děti prvního stupně, minimální měsíční dodávka je jedna porce ovoce a jedna porce mléka.

Naše škola je zapojena Evropského projektu podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Pomocí dodávky zdravých svačinek se snažíme bojovat proti nezdravému životnímu stylu, špatným stravovacím návykům a tím i s mnoha civilizačními chorobami.

V letošním roce spolupracujeme na dodávce ovoce a zeleniny pro naše žáky s firmou Bovys. Každý týden žáci dostávají zdarma dodávku čerstvého ovoce nebo zeleniny nebo zeleninových či ovocných šťáv, popř. nově zavedených mixovaných salátů.  Zdravé svačinky jsou doprovázeny doprovodným vzdělávacím a informačním programem jsou děti provázeny.

Několikrát do roka pomocí emailové ankety můžeme hlasovat pro jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a máme tak šanci ovlivnit dovážený sortiment. Děti mají možnost ochutnat zboží nejen českých pěstitelů, ale i tropické a exotické ovoce nebo zeleninu prémiových odrůd.

Během školního roku žáky navštíví superhrdina Bovýsek v Pitíčkovém dni ovocných džusů.

5) Mléko do škol

Projekt je nově vypsaný jen pro děti prvního stupně, minimální měsíční dodávka je jedna porce ovoce a jedna porce mléka.

Dodávku mléčných výrobků podporovaných Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy jsme vybrali společnost Bovys. Cílem podpory spotřeby mléčných výrobků je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí.

6) Obědy dětem

V roce 2021 se škola poprvé zapojila do projektu Obědy dětem pod záštitou MPSV. Do projektu jsme zapojeni i letošní školní rok.
O příspěvek na obědy mohou rodiče požádat prostřednictvím ÚP, který jejich žádost zpracuje a informuje školu.

7) OP VVV Učíme se spolu

je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit žáků

8) Rozvoj čtenářské gramotnosti, výuky ČJ, jazyků a HV za podpory ICT a multimediálních technologií na 1. a 2. stupni ZŠ

Škola ve svém prvním projektu z peněz z ESF v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který časově trval od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, získala 2 288 610 Kč. Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl 30. 6. 2011 úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. V současnosti je projekt ve fázi pětiletého monitorování.

9) Šablonový projekt EU peníze školám

Druhý projekt školy na čerpání peněz z EU byl odstartován 1. dubna 2012 s názvem „Škola základ života“. Do 30. 9. 2014 škole přinesl 1 010 973 Kč. V první etapě, která trvala do konce října 2012, byly dovybaveny všechny třídy interaktivní technikou, druhá etapa projektu je ve znamení tvorby výukových materiálů. K 30. 9. 2014 byly vytvořeny digitální učební materiály (DUM) ke zkvalitnění výuky. Druhý projekt tematicky navazuje na první a zajistil již nyní 100% technické vybavení učitelského pracoviště moderní technikou (notebook nebo PC – diaprojektor – interaktivní tabule).

10) ORP Nymburk – Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání

Cílem třetího projektu školy je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Projekt je v současné době v první fázi seskupování podkladů pro vypsání VŘ. Roční projekt administruje město Nymburk. Škola by měla získat například materiály na pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem v podobě tabletů, sad učebnic, stáží, seminářů a přednášek pro pedagogy.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Digitalizace
Digitalizace
Doučování
Vítáni