Dnes je úterý 25. 6. 2024 svátek má Ivan

I. oddělení

2023/2024

Květen

 

Májové počasí nám příliš k pobytu venku nepřálo. Čas jsme využili k prohlubování znalostí dopravní výchovy a porovnávání dopravních značek. Na vycházce jsme si zopakovali správné přecházení nového přechodu v blízkosti školy. V rámci přípravy prezentace pro celodružinovou hru jsme hledali zajímavosti o původu a chovu koní, i jejich životě ve volné přírodě. Vše jsme zakončili výtvarnou soutěží na téma kůň. Hráli jsme také hry v tělocvičně, a to i s dětmi z dalších oddělení.

 

Duben

 

Duben byl pestrý na celodružinové aktivity, které jsme doplnili předvedením oblíbených scének se zpěvem a hudbou. Soutěží vědomostních aktivit jsme rozšířili přípravu na vyučování. Krásné počasí nám přálo k pobytu na školní zahrádce a sportovním aktivitám.

 

Březen

 

Březen nám dopřál mnoho slunečných dnů k pobytu na sportovním hřišti a na školní zahrádce. Na velikonoční výzdobu jsme aranžovali veselé jarní věnečky a pomáhali při dokončování celodružinové velikonoční keramiky, kterou jsme vyzdobili halu školní družiny.

Únor

Začátek února si děti užívaly volno o pololetních a jarních prázdninách. Kromě vyprávění zážitků z prázdnin jsme většinu času věnovali kolektivním hrám a soutěžím.

Leden

První týden nového roku byl plný vyprávění zážitků z vánočních prázdnin. Kromě zpěvu, nácviku tance a výtvarné soutěže si děti užily krásné dny při pobytu venku se sluníčkem bez sněhu -  ale i tři dny se sněhem. 

 

Prosinec

Prosinec se nesl v duchu dokončování výrobků na „Vánoční jarmark“. Při poslechu a zpěvu koled jsme společně v ostatních odděleních připravovali celodružinové vánoční akce.

Listopad

Listopadovou činnost jsme zahájili Halloweenem. Malovali jsme dýně, tančili a povídali si o oslavách svátku u nás i ve světě. V oddělení jsme soutěžili o nejzajímavější stavbu z dřevěných kostek, barvili upletené klobouky a košíky a začali připravovat výrobky na vánoční jarmark.

Říjen

Krásné teplé počasí, které nám měsíc říjen dopřál, jsme využili ke kolektivním hrám na školní zahrádce, sportovním aktivitám na školním hřišti a sběru přírodnin pro výtvarnou činnost. Ve druhé polovině měsíce jsme se naučili plést košíky a kloboučky z papírových ruliček. Koncem října jsme si vyzdobili třídu na Halloween. Toto téma jsme využili i k malování na kamínky.

Září

První polovinu září jsme z důvodu nedokončené rekonstrukce školní družiny zůstávali ve školních třídách. Počasí nám přálo, a proto jsme většinu času využili k pobytu venku, kolektivním hrám, jízdě na koloběžkách a stavbám z písku. Ve druhé polovině měsíce jsme si vyzdobili novou třídu jednoduchými výrobky z kartonu a připravovali si papírové ruličky k pletení košíků.

2022/2023

Červen

Červen byl měsíc mnoha akcí pořádaných jak školou, tak školní družinou. Pro činnost jsme využívali náhradní prostory, protože se družina rekonstruuje. I proto jsme trávili většinu času venku, a to na sportovním hřišti i na školní zahrádce. Spolu s blížícím se koncem školního roku jsme vyhodnotili ,,Celoroční soutěž aktivit oddělení“ a konal se i Bazárek, kde si děti za získané žetony nakoupily drobné dárky.

Květen

První týden v květnu jsme vyráběli květy z organzy maminkám k svátku. Krásné počasí jsme plně využili jak ke hrám na školní zahrádce a pískovišti, tak k pohybovým aktivitám na sportovním hřišti. Část přípravy na vyučování jsme věnovali procvičování dramatizace pohádek na školní představení. 

Duben

Aprílové počasí nám k pobytu venku moc nepřálo. Ve třídě jsme se věnovali nácviku písní a dramatizace pohádek na školní akademii. O výtvarné činnosti si děti vyrobily náhrdelníky a šperky z korálků a naučily se vypalování a aranžování květin z organzy pro koláž kolektivních obrazů. Získané dovednosti využijeme také příští měsíc k výrobě dárků pro maminky. 

Březen

Nejoblíbenější hrou měsíce března se stala hra „Na řemesla a povolání“, kterou jsme doplnili výuku Prvouky. Návštěvou místní knihovny jsme navázali na celodružinovou akci „Z pohádky do pohádky“ a děti se seznámily s tvorbou nejznámějších dětských ilustrátorů. Krásné jarní počasí jsme využili k pobytu na dětském hřišti a k plnění další disciplíny ze „Soutěže aktivit oddělení“ - slalomu v jízdě na koloběžkách.

Únor

Únorovou činnost jsme zahájili vyprávěním zážitků z jarních prázdnin. Poté jsme si při výrobě karnevalových masek povídali o tradici a oslavách masopustu. V tělocvičně i ve třídě si děti splnily další z netradičních disciplín soutěže aktivit jednotlivců i družstev. Měsíc jsme zakončili vyhodnocením všech akcí a rozdáním žetonů, které si děti hodily do svých domečků.

Leden

Leden nám dopřál teplejší prosluněné dny ke hrám na školním hřišti, ale i typicky zimní počasí se sněhem, takže si děti užily koulovačku i stavění sněhuláků. V soutěži aktivit oddělení děti získaly tento měsíc body hlavně za výtvarné činnosti. Pravidelnou četbu pohádek doplnily svými ilustracemi. Vyráběly a zdobily také dorty z kartonu, které se povedly natolik, že vypadaly doslova k nakousnutí.

Prosinec

V prosinci jsme pokračovali v dokončování dárků na Vánoční jarmark. K vánoční keramice, přírodnímu mýdlu a kašírovaným kaprům jsme ozdobili jedlé i nejedlé perníky a vánoční přáníčka. Vánoční období jsme zakončili pohádkou a vycházkou ke kostelu, kde si děti prohlédly vystavený betlém. Jelikož přálo počasí i sněhová nadílka, následovala ještě veselá koulovačka, která byla pomyslnou tečkou nejen za naším družinovým prosincem, ale i rokem 2022.   

Listopad

Během celého listopadu jsme vyráběli dárky na Vánoční jarmark. Technikou kašírování jsme vyráběli vánoční kapry, naučili se ruční výrobu mýdla nebo jsme tvořili ozdoby z keramiky. Připomněli jsme si také význam 17. listopadu a význam i tradice adventu. Kvůli nepříznivému počasí jsme ke sportovním aktivitám využili tělocvičnu. 

Říjen

Celý říjen nám přálo počasí, a tak jsme mohli být často venku. Plnili jsme sportovní disciplíny do naší soutěže. Při malování na chodník jsme společně vybírali nejzajímavějšího draka. Během vycházek jsme sbírali listy a další přírodniny, ze kterých jsme pak vyráběli podzimní kytice pro maminky.

  

Září

Na začátku školního roku jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin. Zazpívali jsme si i nové písničky. Díky hezkému počasí jsme mohli trávit čas na školním hřišti, kde jsme hráli nejrůznější hry a sportovali. Díky slunečním paprskům jsme také venku mohli nasušit bylinky do voňavých pytlíčků, které vyrábíme pro maminky.

2021/2022

Červen

Během června jsme především dokončovali výrobky, na kterých jsme pracovali už dřív. Týkalo se to třeba keramických domečků, hrnečků apod. Vyhodnocovali jsme také celoroční aktivity, které jsme zakončili bazárkem, kde si děti mohly za získané žetony nakoupit drobné dárky. Protože nám přálo počasí, trávili jsme mnoho času v posledních týdnech před vysvědčením venku na školním hřišti.

Květen

Květen jsme zahájili besedou o významu svátků 1. a 8. května a Dni matek. Pracovní činnost jsme zaměřili na ,,Korálkování”. Vyráběli jsme korálky a krásné náhrdelníky pro maminky. Hezké počasí jsme si užívali na školní zahradě a plněním disciplín družinové soutěže aktivit na sportovním hřišti.

Duben

První týden v dubnu jsme pokračovali prací na výrobcích pro ,,Velikonoční jarmark”. Výrobou velikonočních zápichů jsme si poprvé vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích. Koncem měsíce jsme malovali obrázky čarodějnic a vyráběli pavouky na ,,Rej čarodějnic”.

Březen

Během první poloviny měsíce jsme se zaměřili na projekt Březen – měsíc čtenářů a taky na celodružinovou akci Z pohádky do pohádky. 

Četli a vyprávěli jsme si pohádky českých i zahraničních autorů. Děti si vyzkoušely dramatizaci pohádky O Koblížkovi. Namalovaly návrhy pohádkových postav dle vlastní fantazie, podle kterých jsme společně začali vyrábět loutky. Po jarních prázdninách jsme začali pracovat na výrobcích a přáních na velikonoční jarmark. 

Únor

První polovinu února jsme věnovali výrobě masek a oslavě masopustu. Další dny jsme plnili netradiční disciplíny do naší soutěže aktivit. Děti získaly žetony za kroužení obručí, hod vlaštovkou do dálky ale i za pěvecké vystoupení v rámci karnevalu nebo za zajímavou stavbu ze stavebnice Cheva. Koncem měsíce jsme začali s přípravou pohádkových postav (loutek), které děti samy navrhly.

Leden

První týden v lednu byl plný vyprávění zážitků z dárků a prožití vánočních prázdnin. Na oslavu Tří králů jsme vyrobili královské koruny. Celý měsíc se nesl v tématu zimy, přírody a našich hor. Povídali jsme si o tom, jak to v zimě na horách vypadá, 

o životě tamních lidí, historii lyžování a dalších zimních sportech. Vše jsme zakončili zhlédnutím filmu Krakonoš a lyžníci. Výrobou sněhuláků a zasněžených stromků jsme přispěli ke společnému 3D obrazu v hale naší školy.

Prosinec

Během prosincových dní jsme vyráběli vánoční přání, ozdoby a dárky. Za zvuků koled jsme si vyzdobili třídu a také jsme zkoušeli program na vánoční besídku. Čas jsme věnovali i tomu, že jsme si povídali o nejrůznějších zvycích a tradicích i o tom, jak každý z nás slaví Vánoce u sebe doma. Za tyto předvánoční aktivity děti získaly body a žetony do naší celoroční soutěže. 

Listopad

Listopadové počasí nám stále přálo k pobytu venku. Vycházky jsme využili nejen ke sběru přírodního materiálu, ale i k poznávání důležitých míst a objektů v obci. V pracovní a výtvarné výchově jsme vybarvili vyrobené houby, které jsme aranžovali a zdobili s přírodním materiálem do krabic. Hotovými výrobky jsme vyzdobili halu školy. 

Říjen

Říjen jsme s dětmi začali zahájením  „Soutěže celoročních aktivit, ve které plníme jednotlivé oblasti literární, hudební pracovní i výtvarné výchovy, ale i netradiční disciplíny z tělesné výchovy. Krásné počasí nám přálo k pozorování změn podzimní přírody a sběru přírodního materiálu, ale také k pobytu na školním hřišti. V rámci společných družinových akcí jsme ve hře  Cestování po české zemi navštívili Zlínský a Olomoucký kraj. Při akci  Bubnování si děti vyzkoušely rytmus a hraní na rytmické nástroje, do  „Drakiády přispěly výrobou dráčků do soutěže. Z nejúspěšnějších dráčků jsme společně vyrobili kolektivní obraz.

 

Září

Zahájením nového školního roku jsme ve školní družině přivítali prvňáčky. Seznámili jsme se s pravidly slušného a bezpečného chování v prostorách školní družiny. Také jsme si prohlédli hračky, společenské hry a ostatní pomůcky k činnosti a ukázali si jejich správné používání. Vyprávěním zážitků z prázdnin a výletů jsme měli možnost se lépe poznat. Kromě obrázků z prázdnin jsme začali skládáním a tvořením z papíru. Vstoupili jsme do celoroční hry ,,Cestování po české zemi", ve které budeme navštěvovat a hledat zajímavosti našich krajů. Září také nabídlo mnoho krásných dnů, které jsme využili k vycházkám a aktivitám na školním hřišti.

2020/2021

Červen

Protože na prvního června připadá Mezinárodní den dětí, nemohli jsme tento měsíc zahájit jinak než oslavou jejich svátku. Uspořádali jsme soutěž, ve které děti plnily nejrůznější úkoly. Za získané body si mohly vybrat sladkou odměnu. V dalších dnech jsme na sportovním hřišti dokončovali disciplíny sportovní olympiády. Body se započítávaly do celoroční soutěže, ve které děti získávaly žetony. Ty pak mohly vyměnit za drobné dárky na našem tradičním „bazárku“, kterým jsme zakončili nejen červen, ale i celý školní rok.

Květen

V květnu děti pokračovaly v dokončování výrobků, na kterých začaly pracovat ještě před uzavřením škol. Od 17. května skončila rotační výuka, a tak jsme se po dlouhé době i v družině sešli všichni dohromady. Zahájili jsme sportovní olympiádu a děti průběžně plnily jednotlivé disciplíny. Koncem měsíce se konal projektový den „Šamanské bubny” . Děti se seznámily s nejstaršími hudebními nástroji pocházejícími ze Severní Ameriky. Se zájmem si vyzkoušely zvuky a rytmus bubnování a poznaly i další rytmické nástroje.

Duben

Po Velikonocích se děti vrátily do lavic, a to formou rotační výuky. Scházíme se proto jednou za dva týdny. Postupně dokončujeme vše, co jsme nestihli – třeba barvíme zvířátka, která jsme dřív vymodelovali formou kašírování. Společně také chystáme jednotlivé části z kartonu na velké obrazy. Během dubna měli chlapci třeba i soutěž o nejzajímavější stavbu z kostek. Jelikož nám ale často už přeje počasí, snažíme se trávit co nejvíce času venku. 

Únor a březen

Během měsíce února a zřejmě až do konce března se s dětmi neuvidíme. Dál totiž probíhá distanční výuka. Protože se už ale blíží jaro a s ním i Velikonoce, posílám tvořivým dětem pár nápadů na výzdobu. Pokračuje tím i naše soutěž! Za zhotovené výrobky na téma jaro a Velikonoce mohou děti získat tři žetony!!!

Leden

Během prvního měsíce nového roku se děti z prvního oddělení učily distančně, a proto byla školní družina uzavřena. Snad se s dětmi setkáme v únoru – to už nás ale čeká i masopust, který se pojí s veselými maskami. Ty si děti, které by se chtěly zapojit do naší celoroční soutěže, mohou vyrobit i doma. Podle obrázků nebo i vlastní fantazie. Za masku, kterou přinesou až se sejdeme, mohou získat tři žetony!!!

Prosinec

V týdnu od 7. do 11. prosince jsme ve družině měli vánoční dílničku. Pro děti byla připravena čtyři pracovní místa – a každý si mohl vybrat, co vyrobí. Sněhuláka z Ledového království, svícínek na čajovou svíčku, stromeček z pletených ruliček nebo ozdoby ze studeného porcelánu. Právě o ty byl největší zájem jak mezi děvčaty, tak i chlapci. Zde je proto recept, podle kterého jsme pracovali, aby si ozdoby nebo jiné doplňky mohly děti zkusit vytvořit i doma s rodiči.

Vše smícháme a na minimální teplotu za stálého míchání vaříme. Hmota začne postupně houstnout a odlepovat se od pánve. Přendáme ji na pečící papír, zabalíme a necháme vychladnout. Rozválíme (jako linecké těsto) a vykrajujeme ozdoby. Necháme při pokojové teplotě vyschnout.

Před začátkem prázdnin jsme uspořádali vánoční besídku. Nejdřív jsme si povídali o tom, jak děti s rodinou slaví Vánoce doma – třeba, co nesmí chybět na štědrovečerní tabuli nebo jaké sváteční tradice dodržují. Potom byla soutěž o nejhezčí namalovaný perníček a potom už k nám do družiny přišel Ježíšek. Děti našly pod stromečkem hry a stavebnice, které hned vyzkoušely. To vše samozřejmě v rouškách. I proto byla letošní besídka jiná, než známe z minulých let, přesto se za zvuků koled podařilo navodit příjemnou předvánoční atmosféru. 

Listopad

Děti se do školy vrátily až poslední listopadový den. Protože už bylo po první adventní neděli, nejprve jsme se společně pustili do vánoční výzdoby naší třídy. Vyráběli jsme třeba papírové vločky a hvězdy, které si děti odnesly i domů. Během zdobení i tvoření jsme si povídali o vánočních tradicích. 

Říjen

Podzim pokračoval svou hrou s barvami v přírodě a my se s jejich tóny seznamovali nejen venku, ale i uvnitř, když jsme jednotlivé barvy míchali a používali při tiskání listů nebo barvení jablíček. Sbírali jsme přírodniny a postupně chystali celou řadu výrobků - pomocí kašírování třeba ježky, želvy nebo kočky. Vzhledem k uzavření škol v polovině měsíce jsme ale stihli pouze jejich základ - a tak na nás musí ve třídě ještě chvíli počkat.      

Září

První měsíc nového školního roku se děti po letošních prázdninách seznamovaly nejen s některými novými spolužáky, ale znovu i se školním rytmem a bezpečnostními pravidly. Jak se chovat ve třídě, na chodbách, schodišti, během vycházek nebo na hřišti, kde jsme díky krásnému záříjovému počasí mohli všichni společně strávit spoustu času. 

Zahájili jsme taky naši celoroční soutěž, kterou některé děti znají už z loňska. I letos jsme společně vymysleli, jaké tradiční i netradiční úkoly v ní budou. Postupně za ně získávají body - třeba za nejhezčí výkresy, výrobky, přípravu divadelního představení nebo plnění sportovních aktivit - běh na čas, skok z místa ale třeba taky hod papírovou vlaštovkou do dálky. Stejně jako mohou body získat, o ně ale mohou kvůli zlobení během roku i přijít. Ty nasbírané můžou vyměnit za nejrůznější odměny na naší burzičce - tu nejbližší plánujeme před Vánoci.   

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Digitalizace
Digitalizace
Doučování
Vítáni