Dnes je úterý 25. 6. 2024 svátek má Ivan

Celodružinové akce

2023/2024

Celodružinový výlet

 

Slunečný den přispěl k celkově skvělé atmosféře, čekal nás nádherný den plný zážitků a nových poznatků. Děti byly nadšené z možnosti vidět včely zblízka a dozvědět se více o jejich životě. Procházka po zahradě mezi úly byla doprovázena zajímavým výkladem. Pan Balco nám ukázal úly, včelí zahradu a samotné včelky velice zblízka. Děti měly spoustu otázek, na které pan včelař pohotově odpovídal. Zpestřením byl chléb s medem a medový čaj, pro děti připravená svačinka paní Balcovou.  Děti si cestou povídaly o zážitcích a sbíraly květiny, klacíky a kamínky. Byla to příjemná procházka, která zakončila náš krásný den. Výlet do Rozkoše za včelami byl velmi úspěšný a všichni se už těšíme na další podobné akce.

 

 

Den Země

 

V jarních měsících jsme se zaměřili na Den Země. Zábavný i vzdělávací program jsme rozdělili do několika částí. Znovu jsme si připomněli, jak správně třídit, recyklovat odpadky a chovat se v přírodě. Nejvíce jsme se zaměřili na místo, kde trávíme v těchto měsících hodně času, naši zahrádku. Uklidili jsme si ji od odpadků, větví i starých šišek a rozhodli se vybudovat ovocný a zeleninový záhon s bylinkami. K naší aktivitě nebylo třeba zvláštních zkušeností a činnost byla doslova nakažlivá. Pro začátek jsme měli k dispozici pár sazenic a s pomocí dětí, které přinesly další sazenice jahod, malin aj., se nám podařilo vytvořit základ záhonu, ve kterém budeme dále pokračovat.

 

Čarodějnice

V dubnu jsme jedno odpoledne proměnily v čarodějné odpoledne. Děti se zapojily do různých čarodějných aktivit, které rozvíjely jejich kreativitu, spolupráci a smysl pro humor. Nechyběly aktivity jako tvorba čarodějnic, vaření čarodějnického lektvaru, létání na koštěti a hod koštětem. 

Na závěr odpoledne byla dětem rozdána sladká odměna z čarodějnického kotlíku za jejich účast a snahu. 

 

 

Pohádkový měsíc

 

V průběhu března se naše školní družina proměnila v magický svět pohádek. Pohádkový měsíc byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a fantazie prostřednictvím různých aktivit spojených s knihami a pohádkami.

Jednou z hlavních událostí Pohádkového měsíce byla návštěva místní knihovny. Děti se seznámily s prostředím knihovny a měly možnost prohlédnout si spoustu dětských knih. Dalším důležitým prvkem Pohádkového měsíce byl nácvik a představení pohádek v jednotlivých odděleních družiny. Děti v oddělení si vybraly jednu pohádku, trénovaly texty, připravovaly kostýmy i kulisy, a pilně zkoušely své role. Vyvrcholením celého Pohádkového měsíce byla představení nacvičených pohádek, která děti předvedly ostatním oddělením.

Karneval

Po jarních prázdninách se v naší školní družině uskutečnila velká celodružinová akce Karneval. Zábavné odpoledne bylo plné různých aktivit, tance a soutěží, ve kterých děti mohly ukázat svou šikovnost a soutěživého ducha. Každé dítě mělo možnost předvést svůj kostým a představit se ostatním. Celé odpoledne bylo naplněné smíchem, radostí a kreativními kostýmy. 

Týden o zdraví

 

Družinovou lednovou akcí jsme se zaměřili na zdraví a podporu zdravého životního stylu. Povídali jsme si o potravinách, hygieně, první pomoci i důležitém správném pohybu. Děti měly možnost vyzkoušet si některé cvičební pomůcky a následně si společně užít aktivity v tělocvičně. 

Oslava Tří králů

Legendou Tří králů, tříkrálovskou stezkou, výrobou královských korun, kulis i loutek k příběhu, následnou inscenaci loutkovým divadlem a tříkrálovskou koledou jsme ukončili vánoční čas.

Vánočně laděné odpoledne

Před Vánocemi jsme si s dětmi vykouzlili vánoční atmosféru. Pouštěli jsme si po vodě milé vzkazy, které si děti nakreslily, vařili jsme dětský punč, zpívali koledy a navštívil nás i družinový Ježíšek.  Do družiny nadělil nové společenské hry, vybavení do oddělení, pomůcky a nářadí k polytechnickému vzdělávání.

Vánoční jarmark

Ve družině jsme v rámci školního Vánočního jarmarku nabídli dílničky i hotové vánoční dekorace. S dětmi jsme za vydělané peníze nakoupili krmení a pomůcky pro králíčka Bobinu. Všem děkujeme za přispění.

Mikuláš 

I do družiny zavítal Mikuláš s čertíkem. Děti sborově zpívaly i recitovaly, a tedy nechyběla pro ně sladká odměna přímo od Mikuláše.

Dýňohraní

Po několik odpolední jsme z dýní vyráběli podle vlastní fantazie různé příšerky. Závěr podzimu jsme oslavili v kostýmech, soutěžemi i tancem.

Drakiáda

Měsíc říjen v duchu Drakiády, skvělé zábavy nejen v oblacích, se promítl i do naší družiny. Soutěžili jsme o nejzajímavějšího papírového draka. Všechny draky jsme pak pozorovali na chodbě. Vyráběli jsme draky z igelitových sáčků, každý drak měl na sobě nějaký výraz, dětem nechyběla fantazie. 

Bramboriáda

Hurá na brambory! Tak by se dalo definovat naše družinové odpoledne s Bramboriádou. Děti byly velmi kreativní a vyráběly zvířátka, skřítky a další postavičky. Vyzkoušely si tvorbu tiskátek a navrhovaly krásné obrazce. Ani pohyb s bramborou nechyběl, disciplíny plnily děti s nadšením. Všichni jsme si užili spoustu legrace. Na konci nechyběla zasloužená sladká odměna.

2022/2023

Celoroční hra

Podle pověstí se traduje založení naší obce k roku 1223, kdy se objevily první zmínky. Letos slavíme 800 let jejího založení. Vydali jsme se tedy Po stopách historie Kostomlat, objevovali jsme a poznávali. Na naší cestě nás provázely spousty pověstí. Přes historické budovy a významné osobnosti jsme se dostávali na místa málo známá i neznámá. Celoroční hru jsme zakončili questingem, dozvěděli jsme se něco dalšího o místě, které jsme navštívili, a přes tajemství se dostali až k pokladu.

Celostátní seminář

V červnu jsme se zúčastnili Celostátního setkání vychovatelek a vychovatelů v Praze. V rámci dvoudenního semináře jsme se zapojili do výstavy prací žáků školních družin. Ze všech oceněných jsme získali krásné třetí místo a přivezli si nespočet užitečných podnětů a inspirací.

Oslavy k výročí otevření nové budovy základní školy

Školní družina se zúčastnila prostřednictvím fotografické výstavy z činnosti a výrobky dětí oslav ke 40. výročí otevření nové budovy ZŠ v Kostomlatech. Připojili jsme i tvořivou dílnu, kde si nejen děti měly možnost vyrobit květinový šperk, motýlky, raketky, záložky nebo prstýnky. 

Olympiáda

V duchu netradičních disciplín se nesla i naše olympiáda. Celé odpoledne plnily děti úkoly ne kvůli výkonu, ale proto, aby si vyzkoušely své dovednosti.

Čarodějnice

Již tradičně jsme si připomněli zábavnou akci, čarodějnický slet. Děti ze všech oddělení se sešly v kostýmech, předvedly si kouzelnické triky, scénky, uvařily si čarodějnický lektvar a tvořily čarodějnické symboly. Odpoledne jsme zakončili čarodějnickým tancem.

Den Země 

V jarním čase jsme zařadili spontánní aktivity ve venkovním prostředí a také si připomněli Den Země. Podívali jsme se na přírodu doslova pod mikroskopem, pořizovali si zajímavé fotografie, malovali přírodu, pletli přírodní věnečky a určovali správné třídění odpadků. Povědomí o ochraně životního prostředí jsme rozšířili o venkovní bádání, recyklaci a upcyklaci. Na procházkách jsme pozorovali proměny v přírodě. 

Z pohádky do pohádky

K dubnovým činnostem patří knihy, pohádky a divadlo. V průběhu měsíce jsme navštěvovali pohádkový svět, seznamovali se s nadpřirozenými postavami, a dokonce i klasický král a princezna dokázali zpestřit naše putování. Navštívili jsme Obecní knihovnu. Pohádkový svět nás pohltil natolik, že jsme přešli k vlastní tvorbě a vyzkoušeli si dramatizaci pohádkových příběhů, kde dobro zvítězilo nad zlem.

Karneval

Začátkem března jsme si zpestřili odpoledne a přivítali v družině spoustu pohádkových postav a nejrůznějších masek.  Povídali jsme si o masopustních tradicích a vyráběli s dětmi kreativní škrabošky. Karnevalové odpoledne bylo plné písniček, tance a soutěží. Děti si připravily drobné občerstvení. Ocenili jsme ty nejoriginálnější masky.

Odpoledne v kuchyňce

V únorovém týdnu se všechna oddělení vystřídala v naší školní kuchyňce. Pozornost jsme věnovali prostření stolu, různým technikám skládání ubrousků, vyráběli jednohubky, dobrůtky z listového těsta a palačinky. Společně jsme si tak vytvořili vynikající odpolední svačinku, kterou jsme s hrdostí skvělé práce snědli.

Beseda se záchranářem

Již tradičně jsme přivítali v družině paní Zdeňku Keistovou, která přišla děti seznámit se základy první pomoci. Zmínili jsme důležitá telefonní čísla a naučili se ošetřit menší poranění. Děti využily příležitosti a vyzkoušely si postup při srdeční masáži na figuríně. K procvičení samozřejmě patřilo i nacvičení komunikace se záchrannou službou.

Oslava Tří králů

Praví se, na Tři krále o krok dále. I my jsme se vydali na cestu, která nás vedla legendou králů Kašpara, Baltazara a Melichara. Téměř pohádkovým příběhem, který ukončuje Vánoce jsme putovali, poznávali nové informace a plnili různé úkoly. Naučili jsme Tříkrálovskou koledu, se kterou jsme potěšili i ostatní.

Vánočně laděné odpoledne

Předposlední den před vánočními prázdninami jsme se s dětmi vánočně ladili. Připomněli si vánoční tradice, sdíleli předvánoční zážitky, poslouchali a zpívali koledy. Pod družinovým stromečkem děti našly bohatou nadílku.

Vánoční kino

Před Vánocemi jsme uspořádali promítání na plátno, kde děti zhlédly pohádku Tři oříšky pro Popelku.

Mikuláš v družině

K celodružinové akci jsme se sešla všechna oddělení, abychom si vzájemně představili připravená vystoupení a závěrem přivítali Mikuláše s čertem. 

Vánoční dílničky

V prosinci jsme uspořádali Vánoční dílničky, kde děti využily nabídky a vyzkoušely si například kašírování, pletení z papírových ruliček, floristiku, zpracovávání různých druhů materiálu pro výrobu ozdobiček a vánočních dekorací.

Keramika

Děti z naší družiny měly možnost si na Vánoční jarmark vyrobit keramický kousek s vánoční tematikou. Vyráběly ozdoby, ať už na zavěšení nebo jako dekoraci na stůl. Po zkušenostech z loňského roku jim šla práce pěkně od ruky. Výrobky byly velmi podařené.

Dýňohraní

Letošní Dýňohrání jsme propojili s Halloweenem. Nechybělo ani tradiční dlabání dýní, jejich výtvarné ztvárnění, aranžování, výroba strašidýlek a zábavné soutěže. Děti se akce zúčastnily v kostýmech a navodily tak správnou halloweenskou atmosféru.

Drakiáda

Letošní podzim jsme pro děti připravili zábavný týden, výrobou papírových draků a soutěží o nejkreativnějšího draka. Děti se ponořily do světa fantazie, na chodbě u oddělení nám létalo několik netradičně ztvárněných draků. Bohužel nám letošní podzim k pouštění draků na louce moc nepřál, a tak si pouštění draků necháme na příští rok.

2021/2022

Celoroční hra Cestování po České zemi

Závěr roku směřoval k ukončení celodružinové hry Cestování po České zemi a sdílení poznaného a objeveného. III. oddělení uskutečnilo v rámci této hry svou výpravu do Sedmihorek a Poděbrad. Všechna oddělení se sešla ke společnému zhodnocení.

Výstava Praha

Po covidové pauze jsme letos měli možnost zúčastnit se výstavy dvoudenního Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK 2022 v Praze, kde jsme účastí na výstavě prezentovali naši družinu. Děti si chystaly své výrobky a nejvíce práce si daly s prezentací knihy Lichožrouti, za kterou získaly ocenění.

Cukrárna

Netradiční rozloučení se školním rokem - v naší družině jsme otevřeli cukrárnu. Cukrárna praskala ve švech, zákazníků bylo opravdu hodně. S pomocí dětí, které se podílely na zásobování naší cukrárny, jsme měli možnost vytvářet pestré poháry a každého obsloužit podle jeho chutě i přání.

Keramika

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit dvě jednorázové keramické dílny. Děti tak měly možnost vyzkoušet si práci s hlínou. Z první dílny své nápadité výrobky vystavily na Velikonočním jarmarku, výrobky z druhé letní dílny si rovnou odnášely domů. 

Drobné laskavosti

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná právě tomu, kdo laskavost koná. V průběhu školního roku jsme se snažili být vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Cílem bylo potěšit někoho, kdo s námi denně tráví čas. Některé drobné skutky si děti sdílely na chodbě u oddělení školních družin.

Družinová Olympiáda

 

Družinová Olympiáda se nesla v duchu netradičních aktivit. Po úvodním zahájení a vzájemném představení olympijských týmů jsme se pustili do plnění jednotlivých disciplín, podpořených heslem “není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”. Cílem naší Olympiády bylo podpořit týmovou spolupráci mezi dětmi s možností vyzkoušet si disciplíny tak trochu jinak. Absolvovali jsme například lyžování v papučích, létání na olympijském kruhu, slalom s punčochovou koulí. Závěrem nechybělo ocenění všech zúčastněných, z nichž si každý odnesl na krku sladkou medaili. 

 

Družinová šipkovaná

Nejstarší děti ze školní družiny si připravily pro mladší kamarády šipkovanou. Označovaly cestu šipkami, na které ukryly netradiční úkoly. Během cesty jsme zpívali, hledali rýmy a tvořili básničky, poslouchali zvuky, plnili i fyzické úkoly. Konec cesty směřoval až k nalezení sladkého pokladu

Slet čarodějů a čarodějnic

Na konci dubna se nám v družině slétli čarodějky a čarodějové. Děti se na sportovišti např. prolétly na koštěti, skákaly v pytli, házely na cíl nebo přenášely dračí vejce. K celoodpolední akci nám přispělo krásné počasí a děti tak měly možnost plně využít celé hřiště a jeho okolí.

Z pohádky do pohádky

Měsíc březen jsme věnovali knížkám, pohádkám a divadlu. Pohádky a pohádkové příběhy byly reprodukovány četbou, poslechem i vlastní dramatizací dětí. Učili jsme se pracovat s loutkami a vyzkoušeli si některé pohádkové kostýmy.  V rámci této akce jsme navštívili Obecní knihovnu.

Kelímkovaná

K naší pohybové činnosti využíváme tělocvičnu, kde jsme si společně uspořádali odpoledne plné disciplín s využitím kelímků. Aktivity byly směřovány na pohyb, postřeh, přesnost, soustředění i obratnost. Kelímky jsme využili i k další činnosti, tentokrát řemeslné. Vyráběli jsme různé masopustní postavičky, hrnečky nebo květináče. 

Můj den pro zdraví

Začátkem roku jsme se ve školní družině zabývali velkým tématem – zdraví. Sdíleli jsme důležitost zdravého jídla, aktivního pohybu, relaxace a odpočinku. Vyzkoušeli jsme si prvky jógy i některé relaxační pomůcky, zmínili základní hygienické návyky a jejich nezastupitelnou roli v našem životě.

Slavnosti Tří králů

Vánoční čas jsme završili svátkem Tří králů. Připravený celoodpolední program byl zahájen přípravou králů, děti si vyráběly královské koruny a samy si určovaly, kterého krále budou zastupovat. Ve hře však každé oddělení zastupovalo jednoho krále a za vyprávění příběhu a plnění úkolů se jako mudrci z Východu poklonily Ježíškovi a došly až do Betléma.

Družinové vánoční kino

Poslední den před vánočními prázdninami jsme s dětmi uspořádali vánoční kino. Děti hlasováním vybraly vánoční pohádku a připravily si hlediště včetně občerstvení.  

Vánočně laděné odpoledne

Odpoledne laděné do vánoční atmosféry. Připravili jsme si společný program s vánoční tematikou, zdobili jsme stromečky, vyzkoušeli si některé vánoční zvyky a tradice, zpívali koledy, zhlédli dětmi zinscenovaný vánoční příběh a závěrem odpoledne došlo na družinovou nadílku. 

Adventní zvyky + tvoření

Začátkem adventu jsme v družině vyráběli vánoční dekoraci, dárečky a přáníčka. Připomněli jsme si různé tradice, které se v průběhu adventu dodržují.  

Animáček Zděňka Milera

Akce věnovaná výročí narození Zdeňka Milera. Pan Zdeněk Miler letos v únoru oslavil 100 let. Děti se dozvěděly informace o tom, jak animovaný film vzniká. Seznámily se s příběhem, proč se spisovatel rozhodl právě pro postavičku krtečka, která stále dělá radost dětem v mnoha zemích.

Prohlédly si řadu obrázků, knížek a dozvěděly se i to, jak krtek dvakrát cestoval do vesmíru. Mohly se podívat i na fotografii pamětní desky, která je na Milerově rodném domě na Kladně. Ani tam nechybí obrázek krtečka. S velkým zapojením rodičů a dětí se nám podařilo uspořádat výstavu knížek, plyšáků, hrnečků, batůžků a spousty dalších věcí, na kterých byla zaznamenána postavička Krtečka.

Celostátní soutěž PEXO

V září se děti ze školní družiny zúčastnily celostátní soutěže o školní pomůcky společnosti PEXO. Vyhlášení 1. 10. bylo pro nás nečekané a velmi radostné. Stali jsme se vítězi této celostátní školní soutěže a byli jsme obdarování překrásnými školními pomůckami.  

  

Společné bubnování

V rámci družinových aktivit jsme měli možnost zúčastnit se zážitkového workshopu se zaměřením na základy komunikace, spolupráce, sebevyjádření a improvizaci. V programu měly děti možnost vyzkoušet si originální rytmické techniky při hře na drumbeny. Poznaly dechový hudební nástroj, australských domorodců didgeridoo, který jsme posléze v družině vyráběli. 

Drakiáda

Přišel ten pravý čas na výrobu a pouštění draků. V říjnu jsme společně vyráběli papírové draky, kteří nám dělali po celý podzimní čas krásnou kulisu na chodbě. Hledali jsme nejkreativnějšího a nejzajímavějšího draka, o kterém si samy děti hlasovaly. Závěrem měsíce nám počasí přálo a my mohli jít pouštět draky ven. Děti se učily koordinovat svůj pohyb těla a po čase se podařilo draky dostat do oblak.

  

Podzimní bojovka

Před podzimními prázdninami jsme zavítali do přírody v okolí školy a absolvovali Podzimní bojovku. Děti plnily úkoly s přírodní tematikou. Splněním úkolů získávaly klíč k pokladu, který se nakonec podařilo najít.  

 

2020/2021

Projekt "Učíme se spolu"- Husky psí spřežení


Koncem února nás ve škole navštívil pán se psím spřežením - husky. Během setkání se děti dozvěděly zajímavé informace ze života smečky severských tažných psů, o jejich laskavosti k dětem, vytrvalosti a síle. Prohlédly si vybavení, psí botičky, oblečky a další pomůcky. Naučily se, jak k pejskům přistupovat a mohly si je pohladit a pomazlit. (fotografie z akce naleznete ve fotogalerii školy)

Masopustní karneval

V únoru se uskutečnil ve školní družině Masopustní karneval. Povídali jsme si o masopustních tradicích a vyráběli s dětmi masky zvířátek, pohádkových postav a různé škrabošky. Děti se při promenádě předvedly ve svých krásných maskách, za které získaly drobné odměny. Odpoledne plné písniček, tanců a soutěží se nám velmi vydařilo. 

 

První pomoc
V lednu jsme si s dětmi povídali o zásadách první pomoci. Mnoho dětí již mělo zkušenost s vlastním úrazem. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla na tísňové linky. Děti se naučily  ošetřit popáleniny a zlomené končetiny. Seznámily se s první pomocí při zástavě srdce a dechu. Samy si vyzkoušely obvázat zranění a na figuríně i nepřímou masáž srdce.
 
 
Vánoční besídky
Na samém závěru roku jsme pořádali vánoční besídky. Během nich si děti vyzkoušely různé vánoční zvyky a tradice - pouštění lodiček, rozkrajování jablíček, poslech vánočních koled a zdobení perníčků. Také si připravily pestrý program - kouzlení, vtipy a zábavné scénky. Nejvíce se děti těšily na vánoční nadílku. Pod stromečkem našly společenské hry a stavebnice, při kterých jsme strávili příjemné odpoledne.
 
Vánoční dílničky
Prosinec se nesl ve znamení Vánoc. Pořádali jsme Vánoční dílničky, kde jsme společně s dětmi vyráběli vánoční dekorace, drobné dárky a přáníčka. Krásné výrobky dětí jsme vystavili v hale naší školy. Odpoledne jsme si zpříjemnili poslechem koled, vládla příjemná vánoční atmosféra.
 
 
Malování na chodník
Dne 24. 9 2020 proběhlo ve školní družině Malování na chodník. Děti malovaly na volné téma a po skončení akce společně vyhodnotily nejkrásnější a nejzajímavější obrázky. S dětmi jsme prožili příjemné odpoledne.
 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Digitalizace
Digitalizace
Doučování
Vítáni