Dnes je sobota 19. 9. 2020 svátek má Zita

Projekty

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

1) Rozvoj čtenářské gramotnosti, výuky ČJ, jazyků a HV za podpory ICT a multimediálních technologií na 1. a 2. stipní ZŠ

Škola ve svém prvním projektu z peněz z ESF v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který časově trval od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, získala 2 288 610 Kč. Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl 30. 6. 2011 úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. V současnosti je projekt ve fázi pětiletého monitorování.

2) Šablonový projekt EU peníze školám

Druhý projekt školy na čerpání peněz z EU byl odstartován 1. dubna 2012 s názvem „Škola základ života“. Do 30. 9. 2014 škole přinesl 1 010 973 Kč. V první etapě, která trvala do konce října 2012, byly dovybaveny všechny třídy interaktivní technikou, druhá etapa projektu je ve znamení tvorby výukových materiálů. K 30. 9. 2014 byly vytvořeny digitální učební materiály (DUM) ke zkvalitnění výuky. Druhý projekt tematicky navazuje na první a zajistil již nyní 100% technické vybavení učitelského pracoviště moderní technikou (notebook nebo PC – diaprojektor – interaktivní tabule).

3) ORP Nymburk – Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání

Cílem třetího projektu školy je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Projekt je v současné době v první fázi seskupování podkladů pro vypsání VŘ. Roční projekt administruje město Nymburk. Škola by měla získat například materiály na pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem v podobě tabletů, sad učebnic, stáží, seminářů a přednášek pro pedagogy.

4) OP VVV Učíme se spolu

je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora rozvojových aktivit žáků

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...
Partneři školy
Učíme se spolu
Kostomlaty nad Labem
MŠMT
ESF