Přijímání žáků do školní družiny na rok 2020 - 2021

Žáci budou přijímáni podle řádu školní družiny:

a) přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. ročníku

b) žáci 4. a 5. ročníku do naplnění kapacity ŠD

Z bodu b jsou přednostně přijímáni žáci podle data narození, žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním a žáci dojíždějící.

Do zápisního lístku doplňte (podle Vašich potřeb) čas odchodů ze školní družiny domů . Případné změny (kroužky, ZUŠ, volejbal,...) doplníte průběžně po zahájení a upřesnění času těchto kroužků. Zápisní lístky odevzdejte do 15. 6. 2020 do schránky u hlavního vchodu  (žáci budoucího prvního řočníku obdrží přihlášku na schůzce 18.6. 2020)


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru